Ten geleide

Soms blijkt uitsluitend ademwerk niet voldoende te zijn. Omdat we een blokkade tegenkomen met een nog niet opgeloste emotionele achtergrond. Psychologisch werk kan dan de helpende hand bieden. Want het is mogelijk rechtstreeks met de blokkade te praten. Het weefsel of de cellen waarin de blokkade zich bevindt krijgen dan de kans om zich ook daadwerkelijk te uiten en hun verhaal kwijt te kunnen. Wanneer de opgesloten emotie zich volledig heeft uitgesproken dan pas is het lichaam bereid de blokkade los te laten. Bij de klassieke rebirthing gebruikt men gewoonlijk psychologisch werk in de vorm van creatieve en positieve affirmatietechnieken.Maar ik ben daar geen voorstander van. Want affirmaties werken slechts als je eerst je onderbewuste overtuigingen en geloofssystemen onderzoekt. Daarom maak ik liever gebruik van mentale structuren die tot stand komen uit verbale en zintuigelijke aanwijzigingen die zijn opgeslagen zowel op mentaal als op cellulair niveau. Dan komen de persoonlijk opgebouwde overtuigingen vanzelf aan de orde. Met Clarify Ademwerk ben ik bevoorrecht naast de adem een keuze te kunnen maken uit een drietal verbale methoden waarmee je op diepgaande wijze in contact kunt komen met jezelf.

Wat is Clarify Ademwerk?

Clarify Ademwerk is één van de tien methoden van Bevrijdend Ademwerk. Het is een combinatie van ademen en taal in de ruimste zin van het woord. De verbinding tussen adem en het gesproken woord is essentieel.Want de ademhaling heeft niet alleen gevoels aspecten, maar ook mentale aspecten. Onze gedachten, overtuigingen en instellingen hebben invloed op onze ademhalingsysteem, terwijl iedere ademhaling ook directe invloed heeft op ons mentale systeem. Wanneer het rumoerige emotionele gedeelte van de sessie achter de rug is, vormen mentale en zintuigelijke systemen een krachtige methode om onderdrukt materiaal welke uit de diepte van het onderbewuste te voorschijn is gekomen te integreren. Wanneer er een koninklijke weg bestaat om toegang te krijgen tot het onderbewuste en deze op te nemen in het bewustzijn, dan is dat de combinatie van adem en woord

Wat geeft het je ?

Clarify Ademwerk is een moderne vorm van psychotherapie die zich kenmerkt door het werken met de totale mens. Het wil een verbinding vormen tussen lichaam en geest, tussen denken en voelen Onbewust-zijn vervangen door bewust-zijn. Onduidelijkheid vervangen door duidelijkheid Onafgemaakt materiaal verwerken en tenslotte voltooien. Het is zowel een fysieke als een psychologische schoonmaak waarin lichaam, denken en voelen, alsmede adem en energie , onderbewuste en bewuste de grootste rol spelen. Het is in het bijzonder geschikt voor hen die er niet meer alleen met lichaamsgerichte therapie uitkomen. Maar ook voor diegenen die er niet alleen meer met gesprekstherapie uit komen. Voorts ook voor mensen met spanningen, stress, onzekerheid, een gering zelfvertrouwen, emotionele-gevoels-afhankelijkheids-en identiteitsproblematiek

Waarom Clarify Ademwerk?

Sommige mensen blijken in ademsessies hun emoties vast te houden. Kennelijk zijn ze er nog niet aan toe om het emotionele aspect van hun lichamelijke blokkades te verwerken en los te laten. Dit kan met een gebrek aan veiligheid of vertrouwen te maken hebben of dat iemand gewoon nog even de kat uit de boom wilt kijken. Maar wanneer de menselijke geest daar nog niet aan toe is, blijkt het onmogelijk te zijn voor het lichaam om los te laten. Want lichaam en geest vormen een geheel, psychosomatisch. De wijsheid van de volgende uitspraken maken die eenheid duidelijk: ”ik zit er mee in mijn maag","de schrik slaat mij om het hart"," ik kan het niet verkroppen", “ik slik het niet langer"", enz. Vandaar dat het van primair belang is een verbinding te leggen tussen adem (lichaam) en woord (geest). Wat mij betreft voegt het gebruik van taal in ademsessies een belangrijk aanvullend aspect toe aan de ervaring en maakt ze intenser en dieper. In vergelijking met de rebirthing volgens Amerikaanse stijl blijkt Clarify Ademwerk steeds meer een volledig psychotherapeutisch instrument te zijn

De ademhaling

Bij Clarify Ademwerk wordt op de eerste plaats gebruik gemaakt van de ademhaling Maar waarom juist de ademhaling? Dit komt wat mij betreft omdat er geen systeem bestaat dat ontvankelijker op de psyche reageert dan de ademhaling. Zoals de ademhaling onze psychische toestand kan veranderen, zo kan anderzijds onze psychische toestand de ademhaling in sterke mate veranderen. Door blijdschap, gelukzaligheid, stress, woede, verdriet of depressiviteit, wordt de ademhaling of geremd of juist verdiept en versneld. Het effect van psychische invloeden op de ademhaling, is vooral terug te vinden in die mate waarin de ademhalingsspieren en in het bijzonder het middenrif gespannen zijn. Iedere spanning is direct aan het ritme van de ademhaling te merken. Wie angstig en onzeker is trekt onwillekeurig zijn borst in.. Wie loslaat slaakt een zucht van verlichting. Wie niet kan doorademen, voelt zich benauwd, lusteloos en vaak depressief. Wie zijn gevoel wil onderdrukken, reduceert zijn ademhaling. Wie diep en volledig ademhaalt blaakt meestal van energie en levenskracht. Helaas blijken de psychologische aspecten van de adem in de reguliere geestelijke gezondheidszorg vrijwel onbekend te zijn. Vandaar dat er zelden gebruik van wordt gemaakt. Zolang deze onbekendheid blijft bestaan , blijven een aantal goede ademtherapieen voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg onbenut.

Somato Emotional Release

Somato-Emotional-Release is een combinatie van gericht lichaamswerk en counselling, waarbij tijdens het ondergaan van een Ademsessie, problemen en herinneringen worden doorgepraat, maar ook lichamelijke blokkades. Want als de oorzaak van een lichamelijke blokkade een emotionele oorsprong heeft is het mogelijk om met de “blokkade” in gesprek te gaan. Gedurende de sessie wordt ten gevolge van een intensieve ademhaling toegang verkregen tot de wereld van het onderbewuste, waardoor het gestimuleerd wordt zich te openen. Dit maakt het mogelijk met het eigen lichaam te communiceren. Terwijl we contact blijven houden met de ademhaling kan vervolgens vanuit een bepaalde intentie gerichte vragen worden gesteld. Zo ontstaat de mogelijkheid rechtstreeks vanuit een geblokkeerd lichaamsdeel te kunnen antwoorden. Dit intensieve therapeutische proces kan helpen lichaam en geest vrij te maken van onverwerkte fysieke en emotionele ongemakken en ongewenste energieen.

Vrije associatie

Als ik luister naar de klachten van mensen die bij mij komen, dan kun je die klachten over het algemeen toeschrijven aan “bevroren woorden” Die woorden zijn afkomstig van oude gevoelens die sporen hebben achtergelaten in het onderbewuste. Om die woorden weer te ontdooien en oude gevoelens opnieuw te leren verwerken gebruik ik de z.g “vrije associatie". Bij het vrij associeren geef je jezelf zoveel mogelijk de toestemming om de woorden die je uitspreekt niet te censureren. Alles wat in je gedachten opkomt spreek je gewoon uit. Als je echt je gedachten de vrije loop laat, zul je merken dat je van de hak op de tak springt. Want op het moment dat je je gedachten de vrije loop zal het onderbewuste op de voorgrond gaan treden. De begeleider probeert te luisteren naar het onderbewuste dat zich laat kennen en zal proberen door zijn tussenkomsten ervoor te zorgen dat je hoort wat jezelf zegt. Zo wordt je onderbewuste langzaam maar zeker doorgrond en verdwijnen klachten vaak even onverwacht als ze gekomen zijn.

Felt sense

Felt sensen is gebruik maken van de wijsheid van je eigen lichaam. Het is een naar binnen gerichte aandacht die je instelt op iets wat wel lijfelijk voelbaar is, maar wat zich nog in het schemerachtige gebied bevindt tussen onderbewuste en bewuste. Door dit gevoel aandacht te geven, te onderzoeken en aan het woord te laten komen krijgt het de mogelijkheid zich kenbaar te maken. Met Felt sense maak je dus geen contact met je gevoelens maar geef je er woorden aan. Want gevoelens hebben ons veel te zeggen. Maar over het algemeen staan we niet open voor wat ze te vertellen hebben Sterker nog het is vaak een vaste gewoonte om ons gevoel te verdringen. Wanneer we echter meer naar onze gevoelens leren luisteren kunnen we beter begrijpen wat er allemaal achter verscholen gaat. Op die manier draagt Felt sense in grote mate bij aan meer samenhang tussen denken, voelen en doen. Hierdoor wordt ons probleemoplossend vermogen groter en stimuleert het onze creativiteit

Het onderbewuste

Bij Clarify Ademwerk wordt gewerkt met een bewust verbonden ademhaling. Dit wordt geleerd tijdens de eerste sessie. De bewust verbonden ademhaling kan toegang geven tot het onderbewuste. Dit onderbewuste wordt ook wel eens ons eigen persoonlijke geschiedkundig archief genoemd. Het is een bewaarplaats van al onze onuitgedrukte gevoelens. Met dit archief wat functioneert als een geheugen dragen we nog steeds het verleden met ons mee. Dat wat in ons archief is opgeborgen is vaak de oorzaak van al onze emotionele conflicten. Het is de neerslag van verdrongen elementaire levensprocessen.De weergave van al het onverwerkte materiaal Met de bewust verbonden ademhaling wordt het archief geopend en kunnen we toegang krijgen tot depressies, angst, woede, frustratie, slapeloosheid, enzovoort. Die de basis zijn van een gebrek aan zelfvertrouwen, zelfrespect en een geringe vitaliteit. Clarify Ademwerk richt zich op het onderbewuste met al zijn verdrongen emotionele conflicten. Het wil ons laten zien hoe beperkt we nu zijn. Enkel en alleen omdat we in de ban zijn van het verleden dat in grote mate ons leven van dit moment beheerst.