Vrije associatie

Als ik luister naar de klachten van mensen die bij mij komen, dan kun je die klachten over het algemeen toeschrijven aan “bevroren woorden” Die woorden zijn afkomstig van oude gevoelens die sporen hebben achtergelaten in het onderbewuste. Om die woorden weer te ontdooien en oude gevoelens opnieuw te leren verwerken gebruik ik de z.g “vrije associatie". Bij het vrij associeren geef je jezelf zoveel mogelijk de toestemming om de woorden die je uitspreekt niet te censureren. Alles wat in je gedachten opkomt spreek je gewoon uit. Als je echt je gedachten de vrije loop laat, zul je merken dat je van de hak op de tak springt. Want op het moment dat je je gedachten de vrije loop zal het onderbewuste op de voorgrond gaan treden. De begeleider probeert te luisteren naar het onderbewuste dat zich laat kennen en zal proberen door zijn tussenkomsten ervoor te zorgen dat je hoort wat jezelf zegt. Zo wordt je onderbewuste langzaam maar zeker doorgrond en verdwijnen klachten vaak even onverwacht als ze gekomen zijn.